Moja pierwsza strona utworzona w html.
Nazywam się     ; Janek Kowalik
jestem uczniem klasy 2F
Technikum Łączności    im. Janusza Groszkowskiego.
------------------------------------------------- Jest godzina 1745 Jest godzina1745
Woda to H2O woda to H 2O
Pierwszy tekst Drugi tekst Pierwszy tekst Drugi tekst Tekst napisany czcionką Courier New Tekst koloru niebieskiego Tekst koloru czerwonego o rozmiarze 3 czcionka Arial

Tekst nagłówka największy

Download - kopiowanie programów z serwera do komputera użytkownika sieci.

FTP - (File Transfer Protocol) protokół sieciowy wykorzystywany do przesyłania plików pomiędzy różnymi komputerami i systemami. Hipertekst - organizacja danych w postaci niezależnych leksji połączonych hiperłączami. Hipertekst nie ma z góry zdefiniowanej kolejności czytania leksji, a nawigacja między nimi zależy wyłącznie od użytkownika. Tekst strony

Podpis rysunku