Moja pierwsza strona utworzona w html.
Nazywam się     ; Janek Kowalik
jestem uczniem klasy 2F
Technikum Łączności    im. Janusza Groszkowskiego.
------------------------------------------------- Jest godzina 1745 Jest godzina1745
Woda to H2O woda to H 2O
Pierwszy tekst Drugi tekst Pierwszy tekst Drugi tekst Tekst napisany czcionką Courier New Tekst koloru niebieskiego Tekst koloru czerwonego o rozmiarze 3 czcionka Arial

Tekst nagłówka największy

Tekst nagłówka najmniejszy

Tekst nagłówka H2 z ”dymkiem”

Download - kopiowanie programów z serwera do komputera użytkownika sieci.

FTP - (File Transfer Protocol) protokół sieciowy wykorzystywany do przesyłania plików pomiędzy różnymi komputerami i systemami. Hipertekst - organizacja danych w postaci niezależnych leksji połączonych hiperłączami. Hipertekst nie ma z góry zdefiniowanej kolejności czytania leksji, a nawigacja między nimi zależy wyłącznie od użytkownika.
Tekst strony

Classic Logo

Tekst strony

Green Logo
Treść nagłówka tabeli
komórka 1 komórka 2 komórka 3
komórka 1a komórka 2a komórka 3a
komórka 1b komórka 2b komórka 3b
komórka 1c komórka 2c komórka 3c
komórka 1d komórka 2d komórka 3d
  (otwarcie listy na pierwszym poziomie)
 1. Punkt 1
 2. Punkt 2 (bez znacznika zamykającego)
   (otwarcie listy na drugim poziomie)
  1. Podpunkt 2.1
  2. Podpunkt 2.2
  (zamknięcie listy na drugim poziomie)
 3. (zamknięcie Punktu 2)
 4. Punkt 3 (bez znacznika zamykającego)
   (otwarcie listy na drugim poziomie)
  1. Podpunkt 3.1
  2. Podpunkt 3.2
  (zamknięcie listy na drugim poziomie)
 5. (zamknięcie Punktu 3)
(zamknięcie całej listy)